Praktijk Jong en Ouder
Monique de Jong
Leiden/Voorschoten
06-155 29 583


Visie en werkwijze

Jong en Ouder heeft de wens dat gezinsleden op een prettige manier in hun gezin met elkaar samenleven, terwijl ieder zijn eigenheid kan behouden.
In mijn manier van werken ga ik er vanuit dat:

Werkwijze

Na het kennismakingsgesprek besluit u of u van mijn hulp gebruik wilt maken en ik schat in of ik u van dienst kan zijn. Zo ja, dan bekijken we in het volgende gesprek samen wat u wilt bereiken en hoe u daar naartoe gaat werken. We maken een plan dat als leidraad dient.

Mijn begeleiding bestaat uit gesprekken, waarbij ik gebruik kan maken van spellen en speelse werkvormen. Ook kunnen video-opnames gemaakt en samen bekeken en besproken worden; een waardevol en effectief middel!

Ik werk oplossingsgericht. Dit betekent dat we ons vooral richten op de situatie zoals u die wenst en minder op ‘het probleem’ en de mogelijke oorzaak. De kracht hiervan zit in de focus op wat er al wel lukt en de toekomst. Hierdoor groeit uw zelfvertrouwen en het biedt een korte weg naar een positief eindresultaat.

Wanneer er meerdere of langerbestaande problemen zijn, vind ik het belangrijk meer gezinsleden in mijn begeleiding te betrekken. Uitgangspunt daarbij is dat gezinsleden met elkaar een systeem vormen, waarbij veranderingen bij één van de gezinsleden invloed hebben op de reacties van andere gezinsleden.