Praktijk Jong en Ouder
Monique de Jong
Leiden/Voorschoten
06-155 29 583


Voor wie

Kinderen ontwikkelen zich door te doen en te experimenteren. Een omgeving waarin ze, beschermd door volwassenen, alle ruimte hebben te exploreren, maakt dat mogelijk. Dit vraagt van u als ouder voortdurend inspelen op wat uw kind nodig heeft. Soms best lastig, omdat het niet altijd duidelijk is wat dat is en het kan botsen met uw behoefte op dat moment. Daarnaast kan elke leeftijdsfase van uw kind u voor nieuwe situaties stellen.

Soms raakt u verstrikt in uw pogingen daar een weg in te vinden, waarbij u zo in beslag genomen kunt zijn door dagelijkse dingen dat u geen oplossingen ziet. Dan kan het goed werken om samen met een deskundige moeilijke situaties te bespreken en er van een afstand naar te kijken. Al pratend kunt u dan zelf tot een nieuwe aanpak komen van de situatie.
Voorbeelden van vragen, waarmee u bij mijn praktijk terecht kunt:
Hoe kan ik het beste met mijn kind omgaan, zodat het:

Hoe kan ik zo met mijn puber omgaan, dat

Ik wil meer handvatten om om te gaan met mijn kind dat de diagnose heeft:

Mogelijk liggen er ook vragen over uw aanpak in de opvoeding of verschillen in aanpak tussen u en uw partner, zoals bijvoorbeeld: manier van grenzen stellen.
Hoe kunnen mijn partner en ik:

Ook als u gaat scheiden of gescheiden bent kunt u tegen vragen aanlopen als: hoe ga ik hierin met de kinderen om.


Praktijk Jong en Ouder biedt opvoedingsondersteuning, ouder- of gezinsbegeleiding en Opvoedparty’s.